e-Boekhouden.nl

   

Reserveren  

   

Inlogformulier  

   

Beste leden van BVBZ,

Zoals jullie ongetwijfeld ook al hebben gehoord op tv of uit de krant, zijn de coronamaatregelen verlengd tot 28 april. Op 21 april bekijkt het kabinet of er na 28 april nog maatregelen gelden.

Dat betekent dat we in elk geval tot 28 april geen gebruik kunnen maken van ons mooie Biljarthuys. Helaas, maar het is niet anders.

Bovendien heeft het district Midden Holland besloten dat de biljartcompetitie niet wordt uitgespeeld en er ook geen kampioenen per klasse komen. Er worden ook geen gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden gehouden. Dat is erg rot voor ons C1-team die al uitgespeeld waren en al kampioen waren. We zullen als bestuur nog bezien hoe we daar toch op een passende wijze aandacht aan kunnen geven.  

Laten we hopen dat onze leden en hun naasten goed door deze nare periode heen komen. Dan halen we de schade later zeker in!

Jan Janssen, voorzitter

   
© BV Benthuizen-Zoetermeer