e-Boekhouden.nl

   

Inlogformulier  

   

Onder de kop KNBB/Carambole hierboven kunnen jullie een toelichting van het districtsbestuur lezen op het uitstel van de biljartcompetitie.

Jan Janssen

   
© BV Benthuizen-Zoetermeer