e-Boekhouden.nl

   

Inlogformulier  

   

Beste BVBZ’ers

De coronamaatregelen van het kabinet hebben ook gevolgen voor onze biljartvereniging. Sportkantines moeten verplicht gesloten zijn. We zullen dus voorlopig alleen maar open zijn zonder dat jullie van de bar gebruik kunnen of mogen maken. Vervelend, maar het is niet anders. Wij verzoeken jullie je daaraan strikt te houden.

Samenvatting:

Biljarten in ons Biljarthuys kan doorgaan, maar de bar is gesloten en er worden geen drankjes verkocht; je mag alleen aanwezig zijn bij vrij spelen of trainen als je via de app hebt gereserveerd; geen toeschouwers, niet meer dan 14 aanwezigen. Bekende coronaregels (afstand houden, hygiëne) blijven van kracht.

Het bestuur vertrouwt erop dat de leden inzien dat het noodzakelijk is zich aan deze maatregelen te houden als we zo snel mogelijk weer terug willen naar de ‘normale’ situatie.

Toelichting:

Het kabinet heeft maandag 28 september opnieuw landelijke maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek en groepen in sportkantines en clubhuizen. Ook in en om onze biljartclub heen zien we dat mensen besmettingen meemaken in hun directe omgeving en zich zorgen maken of ze zelf risico lopen besmet te raken.

Om een nieuwe lockdown te voorkomen, heeft het kabinet daarom de komende 3 weken de sociale contacten drastisch beperkt. Dat zijn harde maatregelen, die de samenleving en ook de sport hard raken. Maar het is nodig, want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen krijgen we het virus onder controle. Op 20 oktober evalueert het kabinet de resultaten en beslist het kabinet over wat daarna moet gebeuren.

Uitgangspunt van het kabinet is dat sporten zo lang mogelijk door kan gaan. Dat lijkt het mogelijk te maken dat we kunnen blijven biljarten, alleen zonder publiek, zowel vrij spelen als spelen in competitieverband of tijdens pk’s. Maar tegelijk is besloten dat sportkantines moeten sluiten. Dit geldt voor alle horeca op of in een sportgelegenheid; alleen kleedkamers en toiletten mogen openblijven. Vooral dit laatste lijkt lastig voor een vereniging die haar activiteiten uitoefent in een zaal die een bar heeft en daardoor tegelijk een horecakarakter heeft. Afhankelijk van de interpretatie van dat voorschrift, kun je daarin lezen dat we in feite toch gewoon dicht moeten of dat we in elk geval geen consumpties meer mogen verstrekken.   

Wat betekent dit voor ons bij BVBZ?

Wat de precieze betekenis van de verplichte sluiting in ons geval moge zijn, duidelijk is dat de overheid in elk geval wil dat er geen consumpties worden verkocht in clubhuizen. Het zou te riskant zijn zonder meer door te gaan zoals we dat tot nu toe deden. We hebben daarom moeten besluiten tot sluiting van onze bar. Dat is niet prettig, maar de leden kunnen wel blijven spelen; ze moeten eventueel zelf iets te drinken meenemen.

We hebben ervoor gekozen de gemeente voor te leggen hoe we met deze situatie om willen gaan. We hebben de gemeente medegedeeld dat we de verplichte sluiting van sportkantines en horeca voor onze club zo hebben ingevuld dat:

- we denken gewoon door te kunnen gaan met onze activiteiten, uiteraard op anderhalve meter, met maximaal aanwezigen en met inachtneming van de andere in ons protocol vastgelegde maatregelen

- we denken dat we aan de sluiting van de horeca/sportkantine kunnen voldoen door de verkoop van consumpties te stoppen en de toegang tot de barruimte fysiek op een of andere wijze af te sluiten.

De gemeente heeft op die mededeling buitengewoon snel gereageerd. Ze bedanken ons voor onze mededeling en noemen dat zeer zorgvuldig en fijn. Dat is uiteraard in formele zin geen toestemming om te handelen zoals aangegeven, maar het geeft ons toch voldoende vertrouwen om voorlopig maar op die basis verder te gaan. Alternatief zou zijn om de zaak voorlopig te sluiten, bijvoorbeeld tot er door tussenkomst van de KNBB meer duidelijkheid zal zijn.

Samengevat:

-Vrij spelen blijft gewoon mogelijk.

-Alleen mensen die hebben gereserveerd via de app; geen toeschouwers

-Ook de roosters, met maximaal 14 deelnemers, kunnen gewoon doorgaan.

-Voorwedstrijden en finales van pk’s kunnen doorgaan.

-In het Biljarthuys kun je geen consumpties uit de bar (ook geen koffie of thee) krijgen

-Iedereen blijft weg uit de barruimte

-Kom zo kort mogelijk voor je partij/rooster begint en vertrek zo snel mogelijk nadat je bent uitgespeeld

.

In alle gevallen gelden uiteraard de bekende regels:

  • Bent je verkouden? Blijf dan thuis
  • Heb je koorts of ben je benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven
  • Houd altijd 1,5 meter afstand
  • Nies en hoest in je elleboog
  • Was vaak je handen met zeep
  • Informeer degenen met wie je recent contact hebt gehad als jij of een van je huisgenoten zich laat testen of positief is bevonden
   
© BV Benthuizen-Zoetermeer